Náhradné vozidlá

V prípade potrieb Vám v rámci nami ponúkaných služieb poskytneme zapožičanie náhradného vozidla KIA. 

Cenník zapožičania náhradných vozidiel
TypCena / 1. deň
KIA STONIC 30 € s DPH
KIA STONIC 30 € s DPH
KIA CEED 35 € s DPH
KIA SPORTAGE 37 € s DPH

Podmienky

* Zákazník si hradí pohonné hmoty na vlastné náklady.

* Ceny sú pevné ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

* Pri zapožičaní je nájomca povinný podpísať protokol o zapožičaní náhradného vozidla.